(M552) Тenzorski račun

 • master akademske

  • Matematika 2014

   • Opšta matematika
   • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
   • Matematički modeli u fizici
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Milan (Ljubisav) Zlatanović

Vežbe:

Milan (Ljubisav) Zlatanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci