(M2.M1111 ) Diferencijalna geometrija

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Primenjena matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljubica (Svetislav) Velimirović

Vežbe:

Ljubica (Svetislav) Velimirović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci