(M2.M1207) Analiza vremenskih nizova

 • master akademske

  • Matematika 2021

   • Primenjena matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0
 • master akademske

  • Matematika 2021

   • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Miroslav (Milan) Ristić

Vežbe:

Milena (Slavoljub) Stojanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta