(M2.M1214) Objektno orijentisano programiranje

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Verovatnoća, statistika i finansijska matematika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Aleksandar (Blagoje) Stamenković

Vežbe:

Aleksandar (Blagoje) Stamenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci