(O-01) Pedagogija

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+045+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelena Petrović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci