(Op-3) Elektronika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Dejan (Slobodan) Aleksić

Vežbe:

Dejan (Slobodan) Aleksić

Laboratorijske vežbe:

Dejan (Slobodan) Aleksić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta