(F-237) Uvod u kvantnu optiku

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Vežbe:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci