(Pr-10) Radijaciona fizika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+1+1+030+15+15+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Vesna (Miroljub) Manić

Vežbe:

Vesna (Miroljub) Manić

Laboratorijske vežbe:

Vesna (Miroljub) Manić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci