(Pr-19) Fizika lasera

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Suzana (Novica) Stamenković

Laboratorijske vežbe:

Suzana (Novica) Stamenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci