(Sirpr) Studijski istraživački rad

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
0+0+10+00+0+150+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2021/2022 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci