(F-213) Fizika površina i tankih slojeva

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Lana (Svetislav) Pantić-Ranđelović

Laboratorijske vežbe:

Lana (Svetislav) Pantić-Ranđelović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci