(G217) Psihologija

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Opšta fizika
      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+1+0+045+15+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelisaveta Тodorović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci