(I-01) Strukture podataka i algoritmi

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+0+3+045+0+45+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci