(Fi-9) Osnove fizike jonizovanih gasova

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Saša (Radovan) Gocić

Vežbe:

Saša Rančev

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci