(Fi-10) Metodika nastave fizike

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+030+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljubiša (Dobrivoje) Nešić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta