(Fi-11) Savremene metode eksperimentalne fizike

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci