(Fi-13) Atomska i molekularna fizika

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2022/2023 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci