(Fi-21) Radijaciona fizika

 • master akademske

  • Fizika 2014

   • Opšta fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+1+1+030+15+15+0
 • master akademske

  • Fizika 2014

   • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+1+1+03+15+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vesna (Miroljub) Manić

Vežbe:

Vesna (Miroljub) Manić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta