(I-04) Softverski praktikum

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Fizika-informatika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
0+4+0+00+60+0+0

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci