( 10.FMA40) Savremene metode eksperimentalne fizike

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+245+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Laboratorijske vežbe:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci