(10.FMA17) Fizika lasera

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+130+0+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Suzana (Novica) Stamenković

Vežbe:

Suzana (Novica) Stamenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci