(10.FMA39) Radijaciona fizika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+130+15+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vesna (Miroljub) Manić

Vežbe:

Vesna (Miroljub) Manić

Laboratorijske vežbe:

Vesna (Miroljub) Manić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci