(10.FMA06) Studijsko istraživački rad

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni3.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
0+0+0+30+0+0+45

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci