(10.FMA07) Predmet master rada

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Obavezni4.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
0+0+0+100+0+0+150

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci