(10.FMA35) Osnove fizike elementarnih čestica

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Nastava fizike
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Goran (Svetomir) Đorđević

Vežbe:

Dragoljub (Dušan) Dimitrijević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta