(10.FMA12) Fizika čvrstog stanja

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+130+30+0+15

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тomislav) Кostić

Vežbe:

Jelena (Slavoljub) Delibašić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci