(10.FMA16 ) Fizika jonizovanih gasova i lasera

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Vežbe:

Vidosav (Ljubodrag) Marković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci