(10.FMA11) Elektronika

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+230+15+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Dejan (Slobodan) Aleksić

Vežbe:

Dejan (Slobodan) Aleksić

Laboratorijske vežbe:

Dejan (Slobodan) Aleksić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta