(10.FMA48) Uvod u kvantnu optiku

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Vežbe:

Vladan (Ljubiša) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci