(00.PEDMAS) Pedagogija

  • master akademske

    • Fizika 2021

      • Eksperimentalna i primenjena fizika
      • Тeorijska fizika i primene
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+2+0+030+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelena Petrović

Vežbe:

Jelena Petrović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta