(H-232) Organska stereohemija

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
II semestar
NedeljniSemestralni
4+2+0+060+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci