(H-233A) Hromatografske metode odvajanja

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+3+030+0+45+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Milan (Nikola) Mitić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci