(H-252) Hemija sekundarnih metabolita

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Profesor hemije
      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+4+030+0+60+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci