(H-201A) Elektrohemija

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Profesor hemije
      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
I semestar
NedeljniSemestralni
4+0+2+060+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Milan (Nikola) Mitić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci