() Odabrana poglavlja organske hemije

  • master akademske

    • Opšta hemija

      • Opšta hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci