(H-200-B) Elektrohemija

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
4+0+2+060+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Milan (Nikola) Mitić

Laboratorijske vežbe:

Milan (Nikola) Mitić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci