(O-01-B) Pedagogija

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni4.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+045+0+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Jelena Petrović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci