(H-209-B) Dinamička stereohemija

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Vežbe:

Gordana (Slobodan) Stojanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci