(O-02-1) Didaktičke inovacije

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Izborni2.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
1+1+0+015+15+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Jelena Petrović

Vežbe:

Jelena Petrović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci