(O-02-B) Psihologija

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+3+0+045+45+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Jelisaveta Тodorović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci