(H-200A-B) Elektrohemija

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
4+0+2+060+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Milan (Nikola) Mitić

Laboratorijske vežbe:

Milan (Nikola) Mitić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci