(H-263-B) Hemija voda i zemljišta

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+1+2+030+15+30+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Тatjana (Dragan) Anđelković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci