(XX.H204C) Metode odvajanja u hemiji 2

  • master akademske

    • Hemija

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+130+0+0+15

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Milan (Nikola) Mitić

Vežbe:

Milan (Nikola) Mitić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci