( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije

  • master akademske

    • Hemija

      • Istraživanje
Tip predmeta ESPB
Obavezni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+245+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Milan (Nikola) Mitić

Laboratorijske vežbe:

Milan (Nikola) Mitić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci