(MM.MM23O) Molekularna biologija i biotehnologija biljaka

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Molekularna biologija i fiziologija
Tip predmeta ESPB
Obavezni6.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Svetlana (Milisav) Тošić

Vežbe:

Milica (Milutin) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta