(I-RS-SIR1) Studijski istraživački rad 1

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
III semestar
NedeljniSemestralni
0+0+0+90+0+0+135

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta