(I-SIR2) Studijski istraživački rad 2

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
0+0+0+100+0+0+150

Ne postoji plan angažovanja za školsku 2023/2024 godinu

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci