(IM-RS-I52) Кompleksne mreže

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Milan (Zefir) Bašić

Vežbe:

Nikola (Slađan) Milosavljević

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci