(IM-UI-I33) Računarska grafika 1

  • master akademske

    • Računarske nauke 2014

      • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vesna (Ivan) Veličković

Svetozar (Radisav) Rančić

Vežbe:

Vesna (Ivan) Veličković

Svetozar (Radisav) Rančić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaciSpecifikacija predmeta