(IM-UI-41) Multimedijalni informacioni sistemi

 • master akademske

  • Računarske nauke 2014

   • Razvoj softvera
Tip predmeta ESPB
Izborni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+1+045+30+15+0
 • master akademske

  • Računarske nauke 2014

   • Upravljanje informacijama
Tip predmeta ESPB
Obavezni8.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+2+1+045+30+15+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Bora) Stanković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci